Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2014

niepodobienstwokamienia
a mnie to już nikt dawno tak bardzo dawno tak bardzo już nikt nie pielęgnował
— Stachura
niepodobienstwokamienia
7862 a1f3
Reposted fromlittlefool littlefool viaCOCOwhatever COCOwhatever
niepodobienstwokamienia
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— Edyta Niewińska, pisarka i scenarzystka
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
niepodobienstwokamienia
niepodobienstwokamienia
głupia dziewczyno, nigdy nie będziesz tą jedną-jedyną najpiękniejszą, najlepszą i najważniejszą  n a  z a w s z e, nieważne, dla kogo. liczenie na jakiekolwiek absoluty w wypadku ludzi nie ma żadnego sensu. (nie, żeby miało w ogóle kiedykolwiek, ale ludzie to kurwy większe niż los, pech i przypadek razem wzięte)
— Katarzyna szaleje
niepodobienstwokamienia
0714 c908
niepodobienstwokamienia
niepodobienstwokamienia
2503 9323 500
nic dodać nic ująć.
Krk.
Reposted fromyannim yannim viadziubek dziubek
niepodobienstwokamienia
9651 91e0 500
Muminki.
Reposted frommartinif16 martinif16 viadziubek dziubek
niepodobienstwokamienia
9556 67a0
Reposted fromursa-major ursa-major viapatrzpodnogi patrzpodnogi
niepodobienstwokamienia
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromlavendowy lavendowy viabrakperspektyw brakperspektyw
niepodobienstwokamienia
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viapatrzpodnogi patrzpodnogi
niepodobienstwokamienia
1533 eb8f 500
Reposted fromlouve louve viabrakperspektyw brakperspektyw
7953 b020
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viafpletz fpletz
niepodobienstwokamienia
2248 c783
Reposted fromvirus virus vialimeup limeup
niepodobienstwokamienia
niepodobienstwokamienia
Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko.
— Edward Stachura
Reposted fromswojszlak swojszlak viastarryeyed starryeyed
niepodobienstwokamienia
0096 b66a
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna viafpletz fpletz
7930 a4b7 500
niepodobienstwokamienia
(...) kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— Wiśniewski ♥ - największy znawca kobiet ever :)
Reposted fromobliviate obliviate vialittledarling littledarling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl