Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2014

niepodobienstwokamienia
2240 2c18
Reposted fromsilentghost silentghost viawasteland wasteland
3612 e57f 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawasteland wasteland
niepodobienstwokamienia
6751 1d6f
Reposted fromeratoo eratoo viakillyourdream killyourdream
niepodobienstwokamienia
2968 09f6
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viapatrzpodnogi patrzpodnogi
niepodobienstwokamienia
Jest mi na Twój widok pernamentnie przykro
— myśliniewypowiedziane
niepodobienstwokamienia
  Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromIriss Iriss viajustfeel justfeel
niepodobienstwokamienia
2893 997c
niepodobienstwokamienia
8318 c730 500
Reposted fromcorvax corvax viajudysza judysza
niepodobienstwokamienia
7716 4cb6 500
Reposted fromAgnik Agnik viasztukamatorka sztukamatorka
niepodobienstwokamienia
2607 57a7
Reposted fromgifluv gifluv viapatrzpodnogi patrzpodnogi
niepodobienstwokamienia
Cokolwiek możesz zrobić, lub marzysz że możesz zrobić. Zacznij. Odwaga jest geniuszem.
— J.W.Goethe
Reposted fromptak ptak viaterriblelove terriblelove
niepodobienstwokamienia
7248 638d
Reposted fromlittlefool littlefool viafourmimangeur fourmimangeur
niepodobienstwokamienia
2162 e4a7 500


art-inprogress
:

I have already posted some of these separately but this is too good to scroll past ughhh

niepodobienstwokamienia
Новости
niepodobienstwokamienia
"Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka.
— Stefan Kisielewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viawasteland wasteland
niepodobienstwokamienia
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viawasteland wasteland
niepodobienstwokamienia
5337 606f
Reposted fromamelia amelia viafourmimangeur fourmimangeur
niepodobienstwokamienia
4307 9657
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
niepodobienstwokamienia
4343 168e
Reposted fromnajlebsza najlebsza viaxannabelle xannabelle
niepodobienstwokamienia
4927 291d
Reposted fromfelicka felicka viabangbangimdead bangbangimdead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl